Why Are These Boys Doing Such A Young Lady? (See Photo)

Naija-boobs

She’s even laughing…so who are we to complain. Smh!

CHECK ALSO ☛  Beyonce steps out with Jay Z and Blue Ivy in LA
Connect With Slickson: Facebook | Twitter | Email: slicksonblog@gmail.com

12 Comments

 1. KEMI DAMI

  July 12, 2016 at 5:48 pm

  KEHINDE

 2. babs

  February 5, 2017 at 6:35 pm

  O dun mo ni,o ma gbon when pregnant come……….o ni ranu omo

 3. jazzzzzy

  February 7, 2017 at 7:31 am

  they are still small now…..let them enjoy their life

  • bukola

   February 9, 2017 at 7:21 am

   al what day ar doing is nt good they perent have something to do,u take her of ur child so dt day wil nt b like them

 4. Anonymous

  February 7, 2017 at 9:11 am

  Omo tioba gboro a gbopa

 5. Joshua

  February 7, 2017 at 8:09 pm

  parent need to take good care of their children n wash them properly not to follow bad friend like that useless girl her live have alread spoil.

  • soft

   February 8, 2017 at 6:27 am

   if u don’t have anyfin meaningful to say, just shut d f**k up

   • ak

    February 9, 2017 at 11:27 am

    it is you idiot that should shut up!

   • Anonymous

    February 10, 2017 at 9:56 pm

    is like u are one of does guys

 6. Anonymous

  February 8, 2017 at 5:27 pm

  so disgusting?Se omo lele tabi suwona;omo abimpabe omo wole IYA busekun omo oshi;y dont you go for blue film stupid girl.

 7. Dr Abdul Lateef Babatunde

  February 9, 2017 at 3:30 am

  BABS CARE INTERNATIONAL LIMITED
  CENTER FOR ALTERNATIVE THERAPY
  À K À Ọró Bába
  Ọmisá Isegùn Ibá Ọlùnrun Ibá Awon Ti Ọlorùn Gbẹ Ilẹ
  Aiyẹ Lẹwo Ọjù Mó Eni Ti Mó GbóGbo Irẹ Ọtùn Irẹ Ọsi
  Ire Gùsù Irẹ Ariwá Ọrùn Kó Má Jẹti Wá Lati Ọni Yi Ló
  Àwọn Ọgùn Àjó Àjẹbídán Tí Àfi Ewẹ Àtí Egbọ̀ Esó Se
  Láti Ilẹsè Babs Care Int Ltd
  Tell 08038821105 or 08059890444
  (1) Eyónù Àgbá (2) Ọgùn Itája (3) Asirí Bíbọ̀ (4)
  Eyọ̀nù Àwon Àgbá (5) Eyónù Àwọn Àiyè (6) Isọrá
  Àwọ̀n Àgbá (7) Ifẹrán Ọbirín Abí Ọkùnrín (8) Àwurè
  (9) Irisi Àwọ̀n Àbgá (10) Isọyè Fùn Ọkínrin Àbí
  Ọbinrín(11) Àworọ̀ Fùn School Ọr Shop Ọr Ọffice (12)
  Aísán Gbọgbó Ará (13) Àipéri (14) Àwébi (15) Ọsé
  Tùdé (16) Àsègbè (17) Isọri Àwọ̀n Àgbá (18) Ọfáa
  Aráa (19) Tùrári Itájá — Akiyési Iwọsén Lóna Tio Bá
  Sháríah Ọfín Ọlọrùn Mù

 8. Tajudeen Yusuff Alafe

  February 10, 2017 at 9:50 pm

  She dey enjoy her life, when the result is came out dey will knw dat, one enjoy, 5 days suffer

Leave a Reply

Your email address will not be published.

CLOSE